اعتقاد به ولایت فقیه، وجه ممیزه ی شیعه از سنی

از زبان آقای پناهیان بشنوید


پاسخ به یک سوال