سحر اول ماه رمضان بود، صدای دعای سحر می آمد.حس غریبی داشت، انگار می خواست برای یک کار خیلی بزرگ آماده شود.

نیت کرد ؛

 خدایا برای رضای تو برآنم 30 روز این ماه مبارک را از خوردنی ها و آشامیدنی هایی که برایم حلال کرده ایی، اجتناب کنم، باشد که تمرینی باشد برای پرهیز از آنچه بر من حرام کرده ایی.