به نام خدا و برای خدا

از خدا خواستم کسی را در مسیر زندگی ام قرار دهد که مرا با خودش بع سمت کمال و سعادت ببرد،‌خدا "استاد" را به من داد.

من و استاد از دانش آموختگان درس حقوق و برق هستیم من شهید باهنر درس خواندم و ایشان شهید رجایی!

از خدا می خواهیم توفیق یک زندگی جهادی را به ما داده تا آنچه نصیب این دو بزرگوار شد، افتخار ما نیز  بشود.

 

 

و من الله توفیق