چندی بود که دلبستگی عجیبی به زیورآلات پیدا کرده بودم

شاید به خاطر این بود که جدیدا افراد زیادی از این قبیل بدلیجات استفاده می کردند 

آره تقریبا. تو جشنهای دخترونه این جور چیزها رایجه


رفته بودم بازار. یهو تصمیم گرفتم یه نگاهی هم به زیورآلات مغازها(بدل فروشی ها ) بزنم.

قشنگ بود و متنوع. یه سری هاشون رو هم حراج کرده بودند. مغازهدار با جملات جذاب  و قابل توجه مشتری جذب می کرد. قیمت مناسبی داشتند و زیبا و...

دوستم بهم گفت: خب چرا نمی خری؟

گفتم دلم میخواد یکی بخرم اما خیلی عجیبه که روی همشون به نحو متنوع و مشکوکی شکل "سر خرگوش " رو زدن.عجیب نیست؟!

ـ کمی دقت کرد و گفت" آره درست می گی، عجیبه!

گفتم احساس می کنم علامت یا نماد یه چیز خاص باشه (با توجه به تجربه ایی که از "سر بز "تو ذهنم داشتم که نماد فراماسونریه)

جالب اینجا بود که سایر مغازه ها هم از همین نوع زیورآلات داشتند.

... و چنین شد که قید خرید زیورآلات بدل رو زدیم 


این قضیه رو که برای نخریدن بدلیجات برای بقیه تعریف کزدم، یه عده بهم خندیدند و حساسیت بیجایم را به تمسخر گرفتند،‌و عده ایی دیگر براشون عجیب بود 


تا اینکه یه روز یکی از دوستا به روز و اهل مطالعه، ضمن تحسین این هوشمندی  من بهم گفت که سر خرگوش "نماد فاحشگی" است