بچه ها با شنیدن بعضی چواب ها به حالت تمسخر می خندیدند و آقا معلم همانطور که بچه ها نظراتشون رو می گفتن، اونا رو روی تخته می نوشت، وقتی تقریبا همه جواب دادن ، رو به بچه ها گفت:

از این پاسخ ها می شه فهمید: با اینکه همه ی شما یک برنامه ی مشترک برای آیندتون دارید اما؛ دلایل متفاوتی هر کدام از شما رو به سمت اون شغل می کشونه.

این دلایل رو می توان در گروه های مختلفی تقسیم بندی کرد.

پنج گروه

ا- علایق شخصی

2- عرف یا نگاه اجتماع

3- سود و منفعت

4- وسوسه های شیطان

5- خداپسندانه

در واقع این پنج عنوان هستند که محرک شما برای انتخاب این شغل و رسیدن به اون می شن.

البته این محرک ها فقط در انتخاب شغل موثر نیستند، بلکه در همه ی تصمیم گیری های روزمره ی زندگیتان دخالت دارند.

حالا به نظر شما کدام یک از این محرک ها بهتر از همه است؟

پس لطفا با این نگاه انشاتون رو بنویسید و از این به بعد دقت کنید ببینید که کدوم عامل تاثیر بیشتری در تصمیمات شما دارد.